Κυλινδρόμυλοι

Κ.Σαραντόπουλος

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 30/4/1935 με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” μετά από μετατροπή της προσωπικής επιχείρησης του “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ” που ιδρύθηκε το 1912.

Σχεδιασμός νέας

ιστοσελίδας για την εταιρεία

Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την νέα ιστοσελίδα, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την λειτουργικότητα αλλά και το responsive design.

Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας και να δείτε την δουλειά μας,  πατώντας το παρακάτω κουμπί.