Το πολυτελές 16 μέτρων σκάφος “Blue Diamond” φιλοξενεί έως 23 άτομα για μισής μέρας ή ημερήσιες κρουαζιέρες.

Το πολυτελές 16 μέτρων σκάφος μας «Blue Diamond» φιλοξενεί έως 23 άτομα για μισής μέρας ή ημερήσιες κρουαζιέρες

Σχεδιασμός φυλλαδίου

Σχεδιάσαμε και παράγαμε τα διαγημιστικά φυλλάδια για την προώθηση της εταιρείας και του σκάφους.

Σχεδιασμός νέας

ιστοσελίδας

Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την νέα ιστοσελίδα, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την λειτουργικότητα αλλά και το responsive design. Μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας και να δείτε την δουλειά μας,  πατώντας το παρακάτω κουμπί.